Torre dels Moros Campins

  Vallès Oriental
  Al sud del turó de la Costa dels Prats
  Està situada a la part més elevada de la carena del Puig de la Costa dels Prats

  Coordenades:

  41.71349
  2.46657
  455625
  4618104
  08039-53
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  XIV
  Dolent
  Se'n conserven restes de fonaments.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A006000270000ME
  Marta Lloret Blackburn

  Restes d'una torre de defensa de planta rectangular. Es conserva una cantonada amb un gran carreu escairat. Els murs amiden 1,5 metres d'amplada i poc més d'un metre d'alçada, aproximadament, i són fets de pedra irregular lligada amb argamassa. A l'entorn del turonet hi ha moltes pedres disperses provinents de l'enderroc de la construcció.

  També es coneix com la Torre de Villena.

  La torre dels Moros o de Villena està poc documentada. És probable que estigués relacionada amb la masia de Villena, antigament dita de Pertegaç o d'Orta, que va ser una casa aloera dels Palau. Aquesta casa formava part de la quadra de Campins, pertanyent al castell de Montclús, que contava 22 focs a mitjans del segle XIV. Una de les poques referències documentals de la torre es correspon amb un diari de mitjans del segle XIX, on apareix esmentada la finca com a referent topogràfic: "De la torre de Billena en amunt". En un document posterior del registre de la propietat hi consta que la finca tenia una "torre de construcción árabe". Diversos testimonis orals, testifiquen que fa anys la construcció tenia certa alçada, que la feien visible des de diversos indrets de Campins. Expliquen que va ser l'acció d'un llamp que la va enderrocar definitivament.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.
  PONS I GURI, J.M. Document sobre la jurisdicció de la Quadra de Campins (Arxiu Fidel Fita d'Arenys de Mar).