Mas Torrent Campins

  Vallès Oriental
  Al turó que hi ha sobre la confluència del torrent de Campins i el torrent de Can Cerdanya
  Des d'una sendera que surt de la Plaça de la Vila.

  Coordenades:

  41.72658
  2.46354
  455382
  4619558
  08039-54
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  XIV
  Dolent
  Se'n conserven restes de fonaments.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A001000160000MJ
  Marta Lloret Blackburn

  Restes d'una construcció de planta indeterminada. Es conserven part dels fonaments, d'alçada no superior a un metre i amplada d'un metre en els murs perimetrals. El parament és de pedra irregular lligada amb argamassa. Al voltant del turó hi ha nombroses pedres disperses provinents de l'enderroc de la construcció.

  Les ruïnes del turó del torrent de Campins han estat identificades per algunes fonts com el mas Torrent, documentat a la zona des de la primera meitat del segle XIV. La casa consta en els fogatges dels anys 1360, 1497 i 1553. Fins a finals del segle XVIII la casa consta en els censos i documents parroquials, moment en el qual presumiblement fou abandonada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.