Mas Poc Campins

  Vallès Oriental
  Prop de l'antic camí de Can Sura a Sant Celoni

  Coordenades:

  41.7098
  2.47119
  456007
  4617692
  08039-55
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  XV
  Dolent
  Es conserven restes de murs dispersos.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A006000210000MK
  Marta Lloret Blackburn

  Restes d'una construcció de planta indeterminada. Es conserven part dels fonaments, d'alçada no superior a mig metre. El parament és de pedra irregular lligada amb argamassa. Al voltant de les restes hi ha nombroses pedres disperses provinents de l'enderroc de la construcció.

  La primera referència documental del mas Poc la trobem en el fogatge de l'any 1497. Apareix nombrada en el fogatge de 1553 i en censos posteriors fins a principi del segle XIX, en què la casa ja devia estar deshabitada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.