Can Fèlix Nou Campins

  Vallès Oriental
  Veïnat de la Pocafarina
  Cal descendir fins a Cal Rectoret i seguir un camí sense pavimentar en mal estat de conservació

  Coordenades:

  41.72113
  2.47508
  456338
  4618947
  08039-47
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A004000370000MD
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de planta quadrangular. Està constituïda per dos cossos d'una crugia, el principal de planta baixa i pis, i el secundari d'un sol nivell, ambdós amb la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Part del frontis es troba enderrocat, com també ho està part de la coberta. Entre les obertures que es mantenen s'observa un portal d'arc pla arrebossat i algunes finestres també d'arc pla arrebossat. A la façana posterior del cos secundari hi ha adossat un cos petit d'obra vista, afegit amb posterioritat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat.

  Va ser construïda a mitjans del segle XIX. El 1864 hi residia en Josep Placis. La casa es va anar succeïnt entre els seus hereus fins a mitjans del segle XX. L'any 1973 ja consta com a deshabitada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.