Creu de Missions Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Guillem

  Coordenades:

  41.72121
  2.46769
  455723
  4618960
  08039-46
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  Josep Fernandez
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28498
  Fàcil
  Simbòlic
  Privada
  08038A005000520000MJ
  Marta Lloret Blackburn

  Creu de base circular, des d'on arrenquen vuit contraforts que s'uneixen formant un pilar acabat en forma cònica. D'aquesta part en sobresurten pedres tallades a mode de mènsula; des de les superiors arrenca una estructura de forja sinuosa, coronada amb una creu. Entre les mènsules hi ha tres plaques de marbre on hi consta: "CRUZ EREGIDA EN RECUERDO DE LA MISION DE CAMPINS DE 1929. BENDECIDA EN 27 DE ENERO DE 1929", "RECUERDO DE LA SANTA MISION PREDICADA EN S. JUAN DE CAMPINS. ABRIL DE 1944" i "RECORDANÇA DE LA SANTA MISSIÓ DE CAMPINS 1957" . L'estructura és feta de pedra irregular lligada amb morter.

  També es coneix com la creu de Sant Guillem.

  Segons un document referent a la Santa Missió de Campins de l'any 1929 conservat a l'arxiu parroquial, la creu va ser construïda per commemorar la celebració de la Santa Missió a la localitat. Va ser construïda en una peça de terra cedida per a la ocasió per Vicenç Planas i sufragada per subscripció popular. El mossèn Celestí Castany li va encarregar el projecte a Josep Fernandez, i fou executada pel mestre d'obres Josep Sivina de Sant Celoni, amb el treball de forja del manyà Josep Planas. Va ser beneïda el 27 de gener de 1929 pel canonge Gaspar Vilarrubias, davant la presència de nombroses autoritats, tal com ho testimonia la premsa escrita de l'època (La Vanguardia, 29 de gener de 1929).

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.