Penyes del Corral Vallirana

Baix Llobregat
Urbanització del Mirador - Urbanització de la Vall del Sol
A la banda de tramuntana del terme municipal, entre les dues urbanitzacions
279m

Coordenades:

41.39345
1.93111
410641
4582986
08295-790
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Es tracta d'un front de cinglera de substrat calcari, situat damunt de la urbanització del Mirador i que mostra un notable interès geològic i paisatgístic per a la població. Està format per una estructura geològica de roques calcàries i dolomítiques del Muschelkalk inferior, el nivell intermedi de la seqüència trifàsica, situat sobre el Bunds i per sota del Keuper. Entre d'altres formacions rocoses s'hi poden observar el Soldat romà i la Cascada.

Http://www.meteovallirana.es/geologia-vallirana.html (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 32, 40.