Pedra del Pla de Sanç Sant Salvador de Guardiola

Bages
Avinguda de la Generalitat (nucli urbà de Guardiola)
329

Coordenades:

41.68155
1.76567
397267
4615156
08098-299
Patrimoni moble
Element urbà
Modern
Medieval
Regular
Bloc de pedra partit.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Jordi Piñero Subirana

Gran bloc de pedra partit actualment en dues meitats que servia per a algun ús agrícola desconegut i que va ser localitzat prop de les restes d'un mas medieval que fou objecte d'una excavació arqueològica i que és conegut com Pla de Sanç. Les dues pedres són emplaçades actualment en una zona verda vora l'avinguda de la Generalitat. En el seu origen es tractava d'un gran bloc quadrangular al qual se li havien practicat dues incisions formant unes cavitats de forma més o menys quadrada a la part superior. El bloc sencer mesurava 1,67 m d'alçada per 0,80 d'ample. Quan va ser localitzada aquesta peça es trobava fora de context i s'ignora la seva cronologia i funcionalitat concreta.

Uns 200 m al sud-oest del lloc on es va excavar el jaciment hi ha el mas conegut amb el nom de Pladesans. Jaume CAPDEVILA (2004: 3) considera que les restes excavades podrien ser el primitiu mas. Tanmateix, no hi ha cap evidència que ho confirmi, llevat de la simple proximitat. En realitat podria tractar-se de dos masos diferents. El mas Pla de Sanç està documentat des del segle XIII. Considerem que el més probable és que es tracti de dos masos diferents, i que les notícies documentals del mas Pla de Sanç es refereixin al que encara es conserva dempeus.
Pel que fa al jaciment, es localitzà l'any 2003, precisament quan Marc Sellarès Cots va donar notícia de la troballa d'aquesta pedra, durant les obres de seguiment de la nova carretera C-37 entre Manresa i Igualada. En un primer moment es va localitzar un gran bloc de pedra amb dues incisions fetes a mà, de probable ús productiu, així com una alineació de pedres que semblaven correspondre a un mur. Seguidament s'hi van realitzar dues intervencions arqueològiques de caràcter preventiu, la primera dirigida per Roser Arcos i la segona per Jordi Guàrdia, de l'empresa Arqueociència. L'any 2004 es procedí al desmantellament de les restes del jaciment. L'assentament tenia quatre fases: la primera d'època romano-visigòtica, la segona corresponent a un mas dels segles XIII-XIV, la tercera era d'abandonament del mas al segle XIV i la quarta corresponia a un reaprofitament dels segles XIX-XX.

ARCOS, Roser. "L'evolució d'un mas medieval al Pla de Sanç, Sant Salvador de Guardiola (El Bages)". III congres d'arqueologia medieval i Moderna. Sabadell, 2006. p.689 - 694.
CAPDEVILA PLANS, Jaume (2004). "1282 - Plano de Sanç - 2004. Masia del terme de Guardiola de Bages". Quaderns de la Guíxola, núm. 12 (gener de 2004), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 56, 68, 80, 81, 109, 144.