Pas cobert El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Mossen Rull, s/n
147

Coordenades:

41.43892
2.01037
417325
4587956
08158 - 95
Patrimoni immoble
Edifici
Romànic
XIII
Bo
Legal
BPU. B03, Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament del Papiol, Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 7-9, 08754 El Papiol, Barcelona
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Pas cobert que actualment forma part d'un habitatge plurifamiliar. És un carreró adossat a l'edifici de la rectoria. L'entrada es fa per un arc de mig punt amb l'interior d'embigat de fusta i sortida també d'arc de mig punt. A un dels laterals veiem senyals d'un arc el·líptic, avui cegat amb pedruscall, precisament al mur que forma part de la paret límit de la rectoria, actualment molt transformada.

És una construcció molt interessant dins el conjunt més antic de la població que s'ha mantingut en bon estat a pesar de les destruccions del moment de la guerra civil.
Constitueix un espai integrat dins del conjunt medieval de la població, amb diverses afectacions importants en el decurs de la guerra civil (1936- 1939)

Aquest pas, és molt probablement del moment de construcció de la Casa Rectoral, un dels edificis més antics de la població, que es va construir al voltant dels segles XIII-XIV.

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.