Cal Presas/Cal Colomé El Papiol

Baix Llobregat
Plaça Joan Fuster, 3
135

Coordenades:

41.43927
2.01421
417646
4587991
08158 - 94
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Molt modificada la planta baixa i la finestra de l'est a la planta superior.
Legal
BPU. F11, Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres, amb coberta a dues vessants de teula àrab. La façana és llisa. En alçada es desenvolupa en dues plantes: la baixa, està molt modificada, com també ho està la finestra del cantó est, en la planta primera, que es van modificar en mòduls no tradicionals. El balcó, amb barana de ferro de barrots simples recargolats, i la finestra de traça vertical amb ampit, que s'obre en vertical a la porta d'accés a l'habitatge, són originals. Entre el balcó i la finestra, hi ha un rellotge de sol vertical amb decoració d'un sol sense raigs, de la boca del qual surt el gnòmon. Presenta numeració àrab a l'interior del tercer cercle groc concèntric esgrafiat, que forma la decoració. A l'est, per sobre de la placa del carrer, hi ha les rajoles de l'estació 24 (?) del calvari.

Es tracta d'una edificació rural tradicional aïllada que es va incorporar al nucli urbà de la població.

Josep Presas Ferrer va ser el primer propietari documentat al 1683, casat amb la Maria Pagès Prats. El nom de Colomer, li ve del matrimoni de Jacinta Presas Font, amb el Ramon Colomer Massaats, l'any 1903 (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.