Fita del Papiol El Papiol

Baix Llobregat
Plaça de Joan Fuster, s/n
Ubicada al costat de la cantonada sud-oest de la plaça, a prop de la barana de limitació
135

Coordenades:

41.4392
2.01403
417631
4587983
08158 - 17
Patrimoni moble
Element urbà
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU.E09-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Cultural
Pública
Ajuntament del Papiol, Av. Generalitat, 7-9 | 08754 - El Papiol
Juana Maria Huélamo Gabaldón

En un extrem de la plaça de Joan Fuster es troba, com a un element patrimonial fora de context, la fita termenal del municipi, provinent de Can Domènech. Està acompanyada de la corresponent senyalització patrimonial i ubicada a sobre d'un suport d'acer corten.
La fita és un paral·lelepípede de pedra sorrenca local, gravada només per un cantó amb la llegenda: "PAPIOL", i entre les dues primeres lletres, hi h la creu de Santa Eulàlia, patrona de la població.

Segons informació oral de la Senyora Teresa Bofarull, la fita es va trobar al límit amb el municipi de Rubí, en terres de Can Domènec.

Marcava el límit del terme municipal del Papiol i estava ubicat en terrenys de Can Domènech. Probablement es tracti d'un afitament del segle XIX.