Cal Girona El Papiol

Baix Llobregat
Carrer del Carme, 19
143

Coordenades:

41.43926
2.01367
417601
4587990
08158 - 18
Patrimoni immoble
Edifici
Alfonsí
Historicista
Contemporani
XIX
1888
Regular
Recentment ha sofert una desafortunada intervenció amb l'instal·lació d'una galeria d'alumini blanc al darrer pis, la qual que trenca la fesomia i harmonia de l'edifici.
Legal
BPU. D03, Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7782725DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici en cantonada, de planta rectangular, estructurat en dos cossos: un d'ells més alt que fa cantonada amb el carrer del Carme, dissenyat com a torre-mirador. Aquesta torre acentúa la façana de l'edifici ubicada entre ambdós carrers (Carme i de les Parres). Te planta baixa i dos pisos, i totes les obertures de les façanes presenten una variada ornamentació: columnes i pilastres embegudes, capitells, pinacles, animals, flora i fulles, filigranes amb inicials, medalló coronat i personatges: tots aquests elements donen un aire ecléctic i molta personalitat al conjunt. En destaquen la tribuna i la galeria del pis superior, amb finestrals d'arquets de mig punt entre columnes. Està compost per planta baixa i dos pisos. La torre està coronada per una sanefa d'arqueria cega i una coberta en forma de piràmide, amb molta pendent i a quatre vessants, feta de teula ceràmica vidrada que combina els colors vermell i verd.
Les obertures presenten diferents ornamentacions: columnes i pilastres embegudes, capitells, pinacles, decoració vegetal, animal i antropomòrfica, filigranes amb inicials i fins i tot un medalló decorat sostingut per dos personatges. Tot plegat contribueix a donar un sentit eclèctic a l'edifici.
A l'interior es conserven disposicions espacials i mobiliari de la època, així com ferros, i decoracions dels sostres.
A la planta alta, hi ha l'antiga sala de billar, i està presidida per un esplèndid llum de sostre de vidres de colors i interessant decoració.
Igualment resulten d'interès diverses figuretes de bronze.
A la façana posterior, i des de la cuina hi ha un accés a un petit pati enjardinat que dona al carrer de les Parres.

Durant molts anys, aquesta edificació tan singular va caracteritzar el poble del Papiol: la seva torre-mirador, amb coberta piramidal allargada de teules verdes, sobresortia de la resta d'edificacions del carrer del Carme i, avui dia, segueix sent un referent paisatgístic del Papiol.
És un dels edificis més íntegrament conservats del Papiol dins de l'arquitectura del canvi de segle, mostrant totes les seves envolvents (façanes i cobertes) i elements compositius d'aquell tipus d'arquitrctura pre-modernista en la qual es feien servir elements ornamentals que es referien a diferents estils de la història de l'arquitectura.

Aquesta construcció era d'un comerciant de Barcelona que vivia al passeig de Gràcia, Josep Girona Anguera. L'any 1926 va venir a viure en aquesta casa del carrer del Carme (Ahicart 2019). La esposa del senyor Girona, era la Maria Dulon, cunyada del Sr. Diotallevi (Faura Arís, 1996: 240). Gaietà Diotallevi va ser l'empresari que va portar l'electricitat al poble del Papiol l'any 1916 (Martí Albanell, 1926:36).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat. El Papiol.
Martí Albanell, Ms. F. (1926) Notes històriques del Papiol. Barcelona: Arts Gràfiques de Rigol i Cia.