Ca l'Adjutori El Papiol

Baix Llobregat
Carrer del Carme, 1
130

Coordenades:

41.43931
2.01295
417541
4587997
08158 - 19
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVIII
1711
Bo
Tot i haver estat reformada recentment, la casa, ha preservat l'aspecte exterior de masia, fet que fa que
resulti volumètricament interessant.
Legal
BPU. D25-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7782715DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Masia tradicional catalana inclosa dins del nucli urbà. Edifici que presenta moltes de les característiques típiques de la construcció tradicional. Consta de planta baixa i pis. Presenta una façana asimètrica amb coberta a dues vessants. En planta baixa destaca la porta d'arc de mig punt amb un recercat no original de falsos carreus. Al primer pis, hi ha dos balcons amb baranes de barrots en els quals s'alternen els recargolats amb els llisos. Acaben en sengles boles per les cantonades exteriors. Hi ha finestres petites amb reixa llangardaix de forja. Un rellotge de sol completa la façana al primer pis, a l'esquerra dels balcons.

Per informació oral de la família Bofarull, la casa conserva una càmara hipogea (fresquera). La fesomia i volumetria de la construcció,la situa en sintonia arquitectònica amb tot un seguit de cases d'arquitectura d'origen rural tradicional, lgunes de les quals (poques), encara es conserven en aquest carrer.

Està datada com a masia de principis del s.XVIII, i és una de les cases més antigues del municipi, avui ubicada al nucli urbà.

PLA ESPECIAL (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.