Pallarès Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 3000 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'500.

Coordenades:

42.00019
1.96971
414674
4650311
08255-88
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Dolent
Edifici en estat de ruïna.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00005
Jordi Compte i Marta Homs

Pallarès està situat a l'extrem occidental del límit municipal a la riba oest de la riera de Merlès.
Es tracta d'un edifici en estat de ruïna, de planta rectangular, sense teulada (que era de dues vessants amb aigües a les façanes principal i posterior), construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular i tapia amb alguns panys de paret reformats amb obra i parcialment arrebossats. Presenta una estructura de planta baixa i dos pisos i cantonades diferenciades de grans carreus de pedra treballada.
La façana principal, orientada al nord-est, queda delimitada per un pati tancat amb un mur i diverses estructures derruïdes de pedra. Presenta un portal d'arc de mig punt adovellat a la planta baixa. A la dovella central de l'arc hi ha la data inscrita de 1687. A l'esquerra del portal hi ha una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra. Al primer pis s'hi obren dues finestres emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada i amb ampit de pedra motllurat. A les golfes, seguint la vertical del portal, s'hi observa una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra. A la part dreta de la façana hi ha una part tapada per heura.
La façana nord-oest, presenta una cantonada diferenciada integrada al mur, fruit d'una ampliació de l'edifici. S'hi obren dues finestres a nivell de primer pis, emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada i ampit de pedra motllurat. La part superior esquerra es troba reformat amb obra.
La façana sud-oest es troba parcialment enrunada. Es tracta d'un cos que correspon a una ampliació del segle XIX. A la planta baixa hi ha un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra i una finestra, a l'esquerra del portal, emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A nivell de primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra motllurat, i al segon pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra. La part dreta de la façana es troba enrunada. S'hi conserva un pilar bisellat amb motllures a la part del capitell i la data inscrita de 1801.
La façana sud es troba totalment enrunada. Només a la part dreta de la planta baixa es conserva una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra amb una reixa de ferro.

A l'interior es pot observar una cisterna circular de pedra adossada a l'estructura de l'antiga masia i que quedà integrada a l'interior quan es van fer les ampliacions de la masia al segle XIX.

Modernament la masia es va cremar en els incendis que van afectar el municipi de Santa Maria de Merlès de l'any 1994.