Oratori del Viver 2 Castellterçol

Moianès
Camí dels Oratoris
Pel camí dels Oratoris des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert.
717 m

Coordenades:

41.75182
2.11352
426299
4622601
08064-200
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
6326001DG2262N0000WU
Virgínia Cepero González

L'oratori 2 es troba al camí dels Oratoris, des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert. És el més proper a la font del Viver.
Es tracta d'una petita estructura de planta rectangular, a mode de pilar.
Està construïda amb pedres desbastades, de mida petita i mitjana, lligades amb morter de calç. Presenta una fornícula a l'interior, protegida per una reixa.
Ha estat objecte d'una restauració recent amb ciment.

Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

Els tres oratoris que encara es conserven a l'indret del Viver, probablement corresponen als pedrons per ubicar-hi els misteris del Viacrucis.
Aquesta devoció popular té catorze estacions, que expliquen la Passió de Jesús, així doncs, antigament en aquest indret n'hi deurien d'haver una dotzena més.

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL: www.castelltersol.cat