Oratori del Viver 3 Castellterçol

Moianès
Camí dels Oratoris
Pel camí dels Oratoris des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert.
701 m

Coordenades:

41.75332
2.11405
426345
4622767
08064-201
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
08063A017000260000KX
Virgínia Cepero González

L'oratori 3 es troba al camí dels Oratoris, des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert. Es situa en un marge, i s'hi accedeix per mitjà de quatre graons de pedra.
Es tracta d'una petita estructura de planta rectangular, a mode de pilar, que corona en forma de teuladeta a dues vessant.
Està construïda amb pedres mínimament treballades, de mida petita i mitjana, lligades amb morter de calç. Presenta una fornícula a l'interior.

Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

Els tres oratoris que encara es conserven a l'indret del Viver, probablement corresponen als pedrons per ubicar-hi els misteris del Viacrucis.
Aquesta devoció popular té catorze estacions, que expliquen la Passió de Jesús, així doncs, antigament en aquest indret n'hi deurien d'haver una dotzena més.

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL: www.castelltersol.cat