Oratori del Viver 1 Castellterçol

Moianès
Camí dels Oratoris
Pel camí dels Oratoris des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert.
731 m

Coordenades:

41.75044
2.11288
426244
4622449
08064-199
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
08063A017000260000KX
Virgínia Cepero González

L'oratori 1 es troba al camí dels Oratoris, des de l'Era de Cal Campana fins a la casa de Salavert. És el més proper al carrer Sant Francesc.
Es tracta d'una petita estructura de planta rectangular, a mode de pilar, que corona en forma de teuladeta a dues vessant.
Està construïda amb pedres desbastades, de mida petita i mitjana, lligades amb morter de calç. Presenta una fornícula a l'interior, protegida per una reixa.

Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

Els tres oratoris que encara es conserven a l'indret del Viver, probablement corresponen als pedrons per ubicar-hi els misteris del Viacrucis.
Aquesta devoció popular té catorze estacions, que expliquen la Passió de Jesús, així doncs, antigament en aquest indret n'hi deurien d'haver una dotzena més.

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL: www.castelltersol.cat