Necròpolis de la Font de Can Roig o Necròpolis entre Can Roig i els Cups de l'Enric
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Roig , PK 5,500
  Emplaçament
  a la pista forestal dels Cups de l'Enric a Cal Brunet Nou, a prop de la font de Cal Roig

  Coordenades:

  41.63121
  1.64027
  386741
  4609724
  Número de fitxa
  08143 - 302
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Medieval
  Estat de conservació
  Regular
  La necròpolis romana ha estat completament destruïda
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3023
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A00600006
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza Jordana

  El jaciment es composa de dues necròpolis separades per un centenar de metres. Hi ha constància documental i oral de l'existència d'una tomba en caixa de tègula (possiblement tardo romana) orientada d'est a oest i afectada per l'erosió, la vegetació arbustiva i l'acció antròpica El 1984, durant la redacció de la carta arqueològica, l'enterrament ja es trobava en molt mal estat de conservació, per la qual cosa no va ser possible determinar-ne els trets tipològics, tot i que a tocar de les restes de la sepultura es van localitzar fragments escadussers de teules planes i rodones, ossos esberlats i blocs de pedra desplaçats. Molt a prop hi ha acumulades vàries tegulae planes trencades, de vores quelcom arrodonides i primes, amb motius circulars o en aspa en les seves cares planes externes, però el seu estat fragmentari i la seva ubicació fora del context original fan impossible determinar el nombre d'inhumacions d'aquesta necròpolis
  A un centenar de metres, en direcció est, en un turonet de bosc es van descobrir tres inhumacions de planta rectangular orientades d'est a oest i delimitades per parets de lloses posades verticalment, que en la visita de revisió del 1991 ja presentaven un estat de conservació molt deficient, car en falten alguns trossos. Per les característiques de les tres cistes d'inhumació podria tractar-se d'una necròpolis amb una cronologia entre els segles XI i XII.
  En un marge que limita el camp de cereals pel costat nord, a menys de 100 metres de distància, es localitzaren abundants fragments de dolium i trossos de molins de pedra volcànica per a cereals que juntament amb altres fragments de ceràmica comuna romana, d'àmfora africana, de ceràmiques medievals i d'escòries de ferro fan pensar en una certa activitat d'un hàbitat, del qual no s'han conservat estructures, relacionable amb les dues necròpolis localitzades.

  El jaciment va ser descobert el 3 d'octubre del 1982 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Durant la redacció de la Carta Arqueològica, el 1984, no es van apreciar restes constructives associades, però sí que es van recollir, en una àrea de dispersió força reduïda, un bon grapat de fragments de tègula vinculats a una possible necròpolis romana d'època baix imperial i restes òssies humanes malmeses per l'activitat agrícola; igualment, es va localitzar a un centenar de metres un altre lloc d'enterrament, en aquest cas tres sepultures en caixa de lloses molt mal conservades, acompanyades d'uns pocs bocins de ceràmica grisa medieval. Aquests materials es conserven als magatzems de l'Arxiu d'Arqueologia del Museu Comarcal de l'Anoia. En la revisió de la Carta Arqueològica del 1991, es va comprovar la perdurabilitat de les sepultures medievals i es va identificar, sobretot en el pendent que baixa cap el torrent de Cal Roig, una gran quantitat de ceràmica comuna romana i material de construcció. En la visita el maig de 2012 per l'Inventari del Patrimoni s'han localitzat d'una banda alguns trossos de tègula, dolia i maons romans i, de l'altra, uns quants blocs de pedra alineats que podrien correspondre a la necròpolis en caixa de lloses medieval.

  ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): "Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
  GIBERT REBULL, Jordi (2011). L'alta edat mitjana a la Catalunya Central (segles VI-XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
  SALES CARBONELL, Jordina (1994): "Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15. Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 317-336.
  VV AA (1997). Tabula Imperii Romani. Hoja K/J-31: Pyrénées Orientales-Baleares. Tarraco / Baliares, Ministerio de Fomento, Madrid, p.132.