Necròpolis de Coll d'Arbós Sant Salvador de Guardiola

Bages
Coll d'Arbós
Carretera de can Maçana (BP-1101) al km. 10,7.
395

Coordenades:

41.67688
1.78554
398913
4614614
08098-295
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
VIII-XII
Dolent
Bona part dels enterraments foren destruïts a causa de les tasques agrícoles.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A014000070000EZ
Jordi Piñero Subirana

Petita necròpolis d'època indeterminada formada per diverses cistes i situada a l'extrem d'un camp proper a un grupet de quatre cases que formen part del raval de Coll d'Arbós, just a tocar pel costat de ponent de la carretera de can Maçana. La troballa es va produir pels volts de 1910, quan Francesc Francitorra, propietari d'una d'aquestes cases, cal Francisquet, removia un camp per plantar-hi ametllers. El terreny forma una petita elevació i s'ha aprofitat per al conreu excepte a la part més alta, ocupada per una arbreda. En un extrem del camp hi van aparèixer tres o quatre enterraments fets amb lloses de pedra. Possiblement se'n podrien localitzar alguns més a la part més alta i no conreada. Actualment encara són visibles alguns fragments, tot i que molt parcials i escadussers, de possibles lloses. L'indret és conegut pels veïns com Collet dels Morts, però possiblement aquesta denominació és a conseqüència de la troballa.

Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots i per Isidre Llobet (de ca la Dolores).

Els enterraments de cistes fets amb lloses són característics d'un ample període de la prehistòria, entorn de l'edat del bronze, i també de l'època altmedieval. Molt probablement la necròpolis correspon a aquest últim període, del qual ni ha un bon nombre de jaciments similars al Bages. El jaciment es troba molt a prop d'un grup de quatre cases que formen part del raval de Coll d'Arbós, i que foren construïdes al principi del segle XIX. Al costat mateix hi passa la carretera de can Maçana. Es tracta d'un camí d'origen medieval, i tal vegada anterior, que comunicava el Bages i l'Anoia per la zona del Bruc.