Mas Pastorelles Sant Salvador de Guardiola

Bages
Sector sud del terme,a les immediacions de la urbanització de ca l'Esteve
Ctra. C-37 z, camí que surt del km. 84,5 en direcció sud uns 3 km, i després direcció nord.
425

Coordenades:

41.66254
1.76348
397054
4613048
08098-296
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern
Medieval
XIII-XVIII
Dolent
Restes constructives pràcticament arrasades.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A006000100000EG
Jordi Piñero Subirana

Mas d'origen medieval actualment en ruïnes, situat en un petit promontori, prop d'un camí que passa entre cal Masats i ca l'Esteve. En queden tan sols restes d'alguns murs, arrasats pràcticament a nivell de terra. Per les restes visibles s'endevina que devia ser una casa de planta més o menys rectangular, no gaire gran. L'indret es troba actualment cobert per la vegetació.

Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots.

Aquest mas està documentat en època medieval, concretament al segle XIII. Formava part, juntament amb el mas Eixartell i el mas Poalor, de les terres dominicals; és a dir, les que el senyor del castell de Guardiola es reservava per a la seva explotació directa. L'any 1280 passà a mans de Bernat Belestar, que exercí la castlania de Guardiola i Maçana. El 1311 Guillem de Pasturelles feia acte d'homenatge a Pere de Belestar. Però a les darreries del segle XVI el mas retornà a la senyoria. Segons notícies orals, a començament de segle xx encara es conservava la memòria d'aquest mas i era conegut com a Pastorelles. No sabem fins quan va estar habitat, però en aquesta època ja devia fer temps que no ho era. Els propietaris de cal Canudes (al raval del Parrot) menaven aquestes terres i tal vegada van aprofitar les pedres de les ruïnes per construir una granja.
Segons Jaume CAPDEVILA (2006: 21, 77) hi havia un senderol que encara es conserva, que conduïa al castell passant pels masos Pastorelles i ca la Gepa. Capdevila també esmenta el mas Poaló, però ens sembla que errava en la seva localització. Aquest senderol venia pel costat sud i es devia ajuntar amb l'anomenat camí Missader, que venia pel costat nord.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 21, 74, 157.