Necròpolis de Can Robert
Matadepera

  Vallès Occidental
  Can Robert
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  695

  Coordenades:

  41.63464
  2.00587
  417199
  4609689
  Número de fitxa
  08120 - 226
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Segle
  VII-IX
  Estat de conservació
  Dolent
  Tot i que des del Parc es va fer una intervenció de posada en valor, l’estat actual és força lamentable. Potser caldria plantejar-se una actualització i una revisió dels criteris. El plafó està malmès i les tombes no estan prou protegides del pas d’excursionistes.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 5 del Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (CC.AA)
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  08119A006000010000YU
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Necròpolis d’inhumació d’època alt medieval situada a 200 metres al nord de la masia de can Robert; enmig del camí que mena al Cingle de Cavalls i a can Pobla. Es tracta d’un cementiri compost per set sepultures. Tot i que part de la bibliografia parla de cinc tombes. Es troben disposades ordenadament, i orientades de ponent a llevant, a excepció de dues. Són tombes de tipus cista, formades per lloses posades dretes formant la “caixa”.

  La manca de materials associats a les tombes i que ja estaven espoliades d’antic no permet afinar la seva cronologia. Per la seva morfologia i en analogia d’altres necròpolis semblants es pot situar entre els segles VII i IX. Les dades aportades per l’anàlisi dels ossos d’una de les tombes, daten l’enterrament entre el 660 i el 870 dC.

  Les cinc primeres tombes es coneixen des de l’any 1923 (CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA; 1935). Dues d’aquestes van ser excavades per Palet i Barba i Joan Solà, junt amb d’altres membres del Centre Excursionista de Terrassa. L’octubre de l’any 1929 s’excavaren les tres restants. Però s’indica que la necròpoli ja mostrava senyals d’haver estat alterada per actuacions furtives anteriors.

  L’any 1982 s’efectuà una campanya d’actuació per part del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya per tal de documentar-ne plantes i seccions, i tan sols es recolliren alguns petits fragments d’ossos, per al seu posterior anàlisi.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. Caixa d’Estalvis de Terrassa. Ajuntament de Matadepera.

  CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA. 1935. Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 72.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.

  LACUESTA, Raquel; MOLET PETIT, Joan; RUIX DE GUINEA, Jesús Àngel (2001). Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac. Diputació de Barcelona. Serveis del Patrimoni Arquitectònic Local i de Parcs Naturals.

  FERRANDO I ROIG, Antoni, (1983). El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Història i arqueologia vistes per un excursionista. Editorial El Pot. Sabadell. Pàg. 221-224.