Can Robert
Matadepera

  Vallès Occidental
  Can Robert
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  648

  Coordenades:

  41.63331
  2.00462
  417093
  4609543
  Número de fitxa
  08120 - 225
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba deshabitada i abandonada des de fa molt de temps. Teulades ensorrades, la vegetació creix sense control. Ha calgut posat una tanca de filat per evitar accidents de possibles curiosos.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (Número 11 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 5 del Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000302100DG10H0001DX
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia situada a la cota 650, als peus dels Cingles de Cavalls, a tocar de la Riera de les Arenes. I com totes les masies d’aquests verals es troba closa, no per un mur circumdant, però sí pels cossos que la configuren. És envoltada d’un barri que conserva un portal amb un arc rebaixat de maons.

  És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. El vèrtex del carener de la teulada és coronat  per un petit pinacle amb forma de creuer.

  Presenta un interessant finestral de pedra amb arc pla i llinda decorada, també replanell motllurat. També hi observem elements constructius arcaics com el desaigua de la façana de ponent. S’intueix la boca d’un forn de pa.  Destaca l’era, davant la façana de migdia.

  Segons el Catàleg (2009), “La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia pot remontar-se al principi de l’edat mitjana, per tant, la continuïtat  en la utilització d’aquesta  zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles”. Però també inclou el trull, la necròpolis, i un dels dos forns (no pas els dos), en un polígon més ampli.

  El Pla director del Parc i preveu nuna actuació per recuparar-la i donar-li un ús social, tot i que, malauradament, no la preveu prioritària.

  Sembla que el nom actual no es documenta fins el segle XVIII i no es coneix el nom anterior.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  FERRANDO i ROIG, Antoni (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.

  LACUESTA, Raquel; MOLET PETIT, Joan; RUIX DE GUINEA, Jesús Àngel (2001). Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac. Diputació de Barcelona. Serveis del Patrimoni Arquitectònic Local i de Parcs Naturals.