Nau del Passeig de Santa Calamanda nº16 Calaf

Anoia
Passeig Santa Calamanda nº16. 08280 Calaf
L'accés principal es situa al centre del Passeig de Santa Calamanda.
667

Coordenades:

41.73086
1.51421
376432
4620961
08031-39
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
IPA: 5799
Fàcil
Productiu
Privada
6511605CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici de gran llargada ubicat al Passeig de Santa Calamanda. És de planta rectangular, i presenta una sola planta de gran alçada. Els murs es troben arrebossats. Presenta coberta a dues vessants ( nord -sud), amb uralita. Té un altre accés al carrer Alexandre de Riquer. Tal com es pot observar, adossat al seu mur nord, hi havia un altre edifici que possiblement era de les mateixes característiques que aquest, però que fou enderrocat, i en el seu lloc es construí un bloc de pisos més modern.
La façana presenta alguns elements interessants, amb diferents estils, fet que li dóna un caire eclèctic. Una gran entrada amb arc apuntat rebaixat, decorat amb una reixa de forja a la part superior. A tall decoratiu, cal destacar-hi les tres pilastres que semblen suportat la línia d'imposta que separa la part inferior de la façana amb el frontó. D'estructura triangular, presenta línies rectes, i tres obertures de mig punt. A la dreta de la façana, hi ha l'accés a les oficines, amb una entrada tallada, que possiblement també era amb arc apuntat.
Al carrer Alexandre de Riquer, hi ha una altra entrada, sense cap mena d'element decoratiu, amb una gran entrada rectangular.

Amb la urbanització del Passeig de Santa Calamanda, no solament s'hi construirien habitatges, sinó també naus industrials amb una estètica similar als edificis noucentistes populars propis de l'època.