Edifici Passeig Santa Calamanda nº26 Calaf

Anoia
Passeig Santa Calamanda nº26. 08280 Calaf
Al Passeig de Santa Calamanda nº26.
665

Coordenades:

41.73058
1.51468
376470
4620929
08031-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1925
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6511610CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la part baixa del Passeig de Santa Calamanda. Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Té un cert regust modernista d'àmbit popular. Els murs es troben arrebossats i pintats, i amb decoracions de rajoles que en milloren la seva estètica.
A la planta baixa hi trobem dos grans accessos amb arc escarser, que donen a espais de magatzem, però també a l'habitatge. Entre aquestes dos, s'hi observa inscrita dins d'una la data de 1925. Simulant una línia d'imposta que divideix les plantes, hi ha un enrajolat amb rajoles amb dibuixos geomètrics de diferents colors.
A la planta de pis, dos balcons simètrics, amb una senzilla barana de forja. Les obertures simulen els brancals i grans llindes, on al centre hi tornem a trobar com a recurs decoratiu, el mateix enrajolat.
A la zona de golfes, es repeteix l'enrajolat, però combinat amb obertures en forma de "X" o representant motius florals.
Sobre la cornisa, un senzill frontó de línies rectes escalonades, remata la façana.

Cal situar aquest edifici en el primer quart del segle XX. En aquest període el passeig de Sant Joan ( que era com es coneixia l'actual passeig de Santa Calamanda), començava a estar del tot urbanitzat des de l'estació, fins a la plaça dels Arbres.