Edifici Passeig Santa Calamanda nº 13 Calaf

Anoia
Passeig Santa Calamanda nº13. 08280 Calaf
Es troba al Passeig de Santa Calamanda.
669

Coordenades:

41.73136
1.51436
376445
4621017
08031-40
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
En els darrers anys ha estat restaurada. Es va pintar la façana i cobrir l'encoixinat de la planta baixa.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6611125CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Està situat al Passeig de Santa Calamanda, i representa un dels edificis més singulars d'aquest carrer, si més no estèticament de caire modernista popular, ja que tots els contorns de les obertures, així com les parts exteriors, o divisions de plantes, es troben motllurats i pintats de groc. De petites dimensions, es troba envoltat d'edificis de construcció més recent, amb més pisos d'alçada. Al cos principal, cal sumar-hi un altre, de dimensions més petites, que té funció de magatzem, i terrassa a la part superior. Actualment, els baixos estan ocupats per una entitat bancària.
Entre mitgeres, consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Només és visible la façana principal, que es troba arrebossada i pintada. Coberta a dues vessants ( est-oest).
Presenta diferents obertures a la planta baixa, essent la de l'esquerra de tot la que dóna accés a l'habitatge. Cal destacar-hi la porta de fusta, amb acabats de forja. La resta d'obertures han estat adaptades a les necessitats de l'entitat bancària, i es pot observar l'ús de grans vidrieres.
A la planta de pis, hi podem observar tres balcons de petites dimensions, amb una senzilla barana de forja. Les entrades als balcons, estan contornejades i pintades.
A la zona de golfes, cal destacar-hi tres obertures rectangulars, on la central es troba tapiada. Sobre la cornisa, la corona la façana un senzill frontó pla.