Cal Cribillers Calaf

Anoia
Passeig de Santa Calamanda nº 8. 08280 Calaf
Ocupa una fica entre el Passeig de Santa Calamanda, i el carrer Teixidor.
669

Coordenades:

41.7313
1.51395
376411
4621010
08031-41
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1904
Bo
Les façanes s'han repintat en els darrers anys, recuperant l'esplendor que havia perdut pel pas del temps.
Legal
BCIL.
IPA: 4295
Fàcil
Residencial
Privada
6511601CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicada a l'inici del Passeig de Santa Calamanda. És un dels conjunts més interessants de l'eixample calafí, no sols per les característiques arquitectòniques dels edificis, sinó també per la integració en aquest d'un gran jardí privat. La finca ocupa un gran espai, entre el Passeig de Santa Calamanda ( on hi ha l'accés), el carrer Alexandre de Riquer, i el carrer Teixidor. La podem incloure dins de l'eclecticisme, a causa de la combinació de diferents estils arquitectònics
L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Cal destacar-hi en aquest cos, una torre de planta quadrada. Els murs estan arrebossats i pintats, amb els contorns de les obertures que sobresurten, cantoneres de falsa pedra, parts d'encoixinat horitzontal de falsa pedra, i decoracions geomètriques.
L'accés principal s'orienta al sud, i ve precedit per un mur i porta de reixa amb una forja ben treballada, que el separa del carrer. Cal destacar-hi la en el treball de forja a part dels motius geomètrics, " año" "JT" "1890". Es va afegir un cos de petites dimensions a la façana com a accés a l'interior, des d'un punt de vista artístic, cal destacar-hi la combinació de fusta i vidre, la forja per a les columnes, i la pedra esculpida amb motius geomètrics a la part superior.
És característic en totes les façanes, obertures motllurades, on cal destacar-hi a la façana d'accés les petites espitlleres apuntades, les finestres amb pestanya d'estil clàssic a la façana del Passeig de Santa Calamanda, on també destaquem l'encoixinat de bandes horitzontals en contrast amb el color de la façana. Altres elements destacables els trobem en les figures geomètriques treballades en la balustrada ubicada a la façana oest. Les façanes nord i sud, són coronades de manera esglaonada, i la torre quadrada s'hi poden observar els merlets a la part superior.
Es tracta d'un edifici que combina diferents elements neogòtics, neoclàssics, modernistes i populars, per altra força normal en l'arquitectura eclèctica de finals del XIX o principis del XX.
A l'est del conjunt, donant al carrer Teixidor, trobem un cos de planta rectangular i de grans dimensions, que es construí posteriorment, i que tingué en origen un ús d'apartament. Tot i que no hi ha elements d'interès destacables, podem fer menció del gran nombre de balcons amb baranes senzilles de forja ubicades a la planta de pis.
Finalment, un altre element d'interès del conjunt és el seu jardí, del tipus racional.

Es possible que la reixa de forja provingués d'algun altre indret, ja que la data de finalització de l'edifici ( 1904), amb la de la reixa ( 1890), són bastantes llunyanes en el temps.

Edifici construït a inicis del segle XX, entorn de 1904, tal com ens mostra una postal d'aquest any, on encara es pot veure obrers dalt de les bastides. En el moment de la seva construcció, es convertí en un dels edificis més atractius del Passeig de Sant Joan ( tal com es coneixia el Passeig de Santa Calamanda), per la seva arquitectura singular, que es contraposava amb la del nucli antic. Durant dècades fou una fonda. Entrat el segle XXI es va restaurar, donant-li l'aspecte actual.