Casa Serra Calaf

Anoia
Passeig de Santa Calamanda nº 4. 08280 Calaf
A l'inici del Passeig de Santa Calamanda, a tocar de la plaça dels Arbres.
670

Coordenades:

41.73164
1.51367
376388
4621049
08031-42
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Legal
BEI. Catàleg de Béns Protegits.
IPA: 5804
Fàcil
Residencial
Privada
6412404CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat al Passeig de Santa Calamanda, de cert regust noucentista, és un dels altres exponents clars de les construccions d'inicis del segle XX de les famílies benestants del poble. Té un jardí a la part posterior. Actualment, els edificis dels seus laterals, són construccions més recents, que trenquen en part l'harmonia estètica de l'edifici.
Consta de planta baixa, planta de pis, golfes, i sobresortint de la coberta, una torre de llanterna. Els murs es troben arrebossats i pintats. La coberta és quatre vessants, amb teula àrab. Les cantoneres ben marcades amb falsa pedra.
Cal destacar l'accés a l'habitatge, amb una entrada rectangular amb contorns motllurats simulant brancals ben marcats, i dovella central o segell sense inscripció. La porta és de fusta i forja ben treballada. A cada lateral, sobre el sòcol, dues finestres a mode balcó amb petita barana de forja. Cal esmentar, les pestanyes d'estil clàssic sobre l'obertura.
Una línia d'imposta, separa les dues plantes. En la planta de pis, hi observem tres balcons, amb barana senzilla de forja. El central sobresurt més que els laterals, i està suportat per mènsules. Les obertures que donen accés als balcons, presenten els contorns lleugerament motllurats, on a la part superior, dóna certa sensació d'imitar un finestral renaixentista.
A la zona de golfes, cal destacar-hi tres obertures quadrades amb motius geomètrics, escortades per mènsules que suporten la cornisa que corona la façana.
Del centre de la coberta, sobresurt una torre de llanterna, amb coberta a quatre vessants, de teula àrab.