Magatzems carrer Isidre Vilaró Calaf

Anoia
carrer Isidre Vilaró nº21. 08280 Calaf
Els trobem al carrer Isidre Vilaró.
669

Coordenades:

41.73236
1.51583
376569
4621125
08031-43
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Regular
Es nota la manca de manteniment en les façanes.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
6313502CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Conjunt format per tres naus de dimensions i característiques constructives idèntiques. Es troben ubicades al carrer Isidre Vilaró, tot i que amb l'enderroc d'un edifici al carrer Pius Forn, també es poden veure les façanes posteriors des d'aquest carrer. Actualment s'utilitzen per a diferents usos industrials i comercials.
Totes tres presenten una mateixa estructura, una sola planta de gran alçada, amb frontó semicircular, dues finestres centrals a la part superior, coberta a dues vessants (sud-nord) amb teula àrab, però s'hi poden observar algunes diferències fruit de modificacions posteriors. Pel que fa als murs, les tres estan fetes amb maons de diferents característiques, i arrebossat, però en les dues situades al sud, la diferencia és que sobre l'arrebossat, hi ha pintura. La primera, està perdent part de l'arrebossat. Pel que fa als accessos, la nau 1 i 3 tenen el mateix tamany, essent la 2 la que l'accés es va reduir les seves dimensions. Finalment, les naus 2 i 3 presenten una finestra a la part inferior esquerra, que a la nau 1, fou tapiada.