Casa de la Plaça les Eres nº 16 Calaf

Anoia
Plaça de les Eres nº 16. 08280 Calaf
S'ubica a la Plaça de les Eres.
689

Coordenades:

41.73441
1.51157
376219
4621359
08031-44
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Regular
S'observa manca de manteniment en les façanes.
Legal
BCIL
IPA: 5800
Fàcil
Residencial
Privada
6315027CG7261N
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici entre mitgeres ubicat a la plaça de les Eres. Representa possiblement l'edifici amb més interès arquitectònic de la plaça, així com dels edificis modernistes del conjunt del poble, per la seva rica decoració artística.
Consta de planta de baixa, i tres plantes de pis. Els murs es caracteritzen per dos nivells d'encoixinat: el de la planta baixa, simulant grans carreus horitzontals, amb sòcol de dimensions encara més grans, i la resta de la façana simulant petits carreus puntejats. Presenta coberta a dues vessants, amb teula àrab. Totes les obertures estan en simetria.
A la planta baixa presenta dues grans entrades rectangulars, exemptes de qualsevol decoració.
Les dues plantes de pis següents, presenten la mateixa composició d'elements i decoració, dos balcons per planta, amb barana de forja treballada, i llindes amb decoració amb relleus vegetals, esculpits sobre la llinda.
La darrera planta presenta dos balcons interiors amb barana de forja sense treballar, i llinda amb decoració floral afegida a sobre.
Una senzilla cornisa, corona la façana.