Casa de la Plaça les Eres nº 15 Calaf

Anoia
Plaça de les Eres nº 15. 08280 Calaf
L'edifici es troba a la Plaça de les Eres.
688

Coordenades:

41.73428
1.51166
376226
4621345
08031-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
Es nota el desgast de la façana per la manca de manteniment, així com dels elements de les obertures ( finestres i portes), o les reixes. S'hauria de fer una intervenció per restaurar la façana.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
6315026CG7261N
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici entre mitgeres ubicat a la plaça de les Eres. Possiblement és un dels edificis més antics de la plaça, tal com ens pot indicar els grans carreus de pedra de la planta baixa, malgrat la modificació que va patir a inicis del segle XX, dotant-lo d'una estètica pròpia d'aquella època.
Tal com hem indicat anteriorment, els murs estan fets amb grans carreus de pedra en disposició horitzontal, que només són visibles a la planta baixa. La resta de l'edifici es recobrí amb un encoixinat de franges horitzontals. Consta de planta baixa, dues plantes de pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab. Totes les obertures es troben en el mateix eix de simetria.
A la planta baixa hi ha dues entrades amb arc escarser, i una altra amb llinda plana. A la planta de pis trobem un gran balcó amb barana de forja, i amb dues entrades amb arc escarser. A la seva dreta hi ha un altre balcó de les mateixes característiques, però dimensions més petites. A la darrera planta de pis, trobem dues finestres a l'esquerra, i una porta balconera reconvertida amb finestra. Finalment, a la zona de golfes hi trobem tres ulls de bou. Una fina cornisa, remata la façana.

Va ser la primera seu de la Unió Calafina . Havia tingut funcions de cafè, casino i fonda.