Murucuc Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 400 metres per pista asfaltada de la carretera B-522, punt quilomètric 2'100

  Coordenades:

  41.95786
  2.26048
  438714
  4645362
  08100-133
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00400017
  Jordi Compte

  El Murucuc es troba situat en un pla entre camps de conreu a l'est de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà i a l'oest de la carretera B-522.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diversos volums i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs arrebossats i pintats que combinen parts de maçoneria de pedra i tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud-oest, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha quatre obertures emmarcades amb pedra bisellada, dues finestres i dos accessos a una balconada. A les golfes hi ha una finestra i una galeria de tres obertures d'arc rebaixat.
  La façana sud-est conté un cos adossat a nivell de planta baixa, amb teulada d'una vessant i obertures emmarcades amb obra vista. Per sobre, als nivells de primer pis i golfes del volum principal, hi ha sis finestres, cinc de les quals emmarcades amb pedra treballada.
  La façana nord-est té adossat un cos a nivell de planta baixa que continua l'adossat a la façana est, també amb teulada d'una vessant i obertures emmarcades amb obra vista. A la part esquerra de la façana sobresurt un volum adossat de planta circular, d'un nivell més d'alçada, i amb la majoria d'obertures emmarcades amb pedra treballada. Pròpiament a la façana hi ha una única obertura, una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis.
  La façana nord-oest conté a nivell de planta baixa dos portes emmarcades amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha un balcó i una finestra emmarcats amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres. A la dreta hi ha dos cossos adossats: el primer amb dues finestres emmarcades amb pedra treballada i el segon, de planta circular, amb un balcó a nivell de golfes en aquesta façana.

  El Murucuc es troba documentada des de l'any 1359 amb el nom de Moracuc formant part de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. També es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Moraquch i en el fogatge de 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.