El Picó Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1300 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 4'750.

  Coordenades:

  41.97178
  2.28507
  440765
  4646890
  08100-134
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00300016
  Jordi Compte

  El Picó es troba situada uns metres al nord-oest del riu Gurri, en un pla lleugerament elevat sobre el riu a l'oest de Pladelasala.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant, delimitant un pati al sud de la masia. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc deprimit convex emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra motllurada i una altra amb pedra bisellada i la data de 1634 inscrita. A les golfes hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra bisellada. A la part esquerra hi ha un cos adossat amb pilars d'obra vista que forma una eixida a nivell de primer pis. Davant la façana hi ha un pati tancat, o lliça, estret, amb accessos a est i oest, i delimitat al sud per un mur que salva un desnivell important.
  La façana oest conté únicament dues finestres a nivell de primer pis una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1782 inscrita a la llinda amb el símbol dels tres claus que representen la Crucifixió de Crist intercalat. A la dreta hi ha el portal oest de la lliça, emmarcat amb brancals de pedra motllurada i llinda de fusta.
  La façana nord conté quatre finestres a la planta baixa, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, quatre finestres al primer pis, dues emmarcades amb pedra bisellada, i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada a les golfes. Adossada a la part esquerra de la façana hi ha una estructura amb teulada de doble vessant, l'antic femer. Està bastida exteriorment amb murs de maçoneria i un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta orientat a l'oest, i interiorment amb dos arcs torals apuntats d'obra vista.
  La façana est es troba dominada per diverses estructures adossades, la major part de les quals bastides amb murs d'obra vista. Entre aquestes estructures hi ha el portal est de la lliça, emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta.

  El Picó es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com a Mansus de B. Perico. Al segle XV ja apareix esmentada com el Picó.

  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". dins revista Ausa, vol II. 1955.