Molí de vent del Rentador Calaf

Anoia
Camí Vell de Prats de Rei
Es troba al camí vell de Prats de Rei, al costat del rentador.
655

Coordenades:

41.72748
1.51916
376837
4620579
08031-107
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
1894
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A00200051
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat al costat de la font de Sant Jaume i el Rentador. Fou construït l'any 1894 amb la finalitat de poder bombar l'aigua de la font, i poder aportar amb més rapidesa, aigua al safareig o per altres usos.
De planta quadrada, té uns 9 m d'alçada i una amplada d'1,9 m i llargada d'1,9 m ,obrat amb maons massissos units amb morter de calç. Té una entrada rectangular amb reixa, ubicada a la part posterior. Cal destacar-hi els laterals estriats, així com petites obertures a la part superior a mode de respiradors. Té una petita coberta a dues vessants.
En la cara que dóna al camí, s'hi pot observar una placa on s'assenyala la data de finalització del molí de vent, i de les obres vinculades al rentador, que foren al desembre de 1894. A uns 30 metres al nord-oest, hi podem trobar un pou amb sistema d'extracció mecànica.

Al 1894 s'iniciaren un seguit d'obres a la zona del rentador, entre elles una torre proveïda d'un molí de vent per tal d'aixecar l'aigua de la font de Sant Jaume, i facilitar així l'aportació d'aigua al rentador.

MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf.