Edificis Ceràmiques Calaf Calaf

Anoia
Carretera Llarga s/n. 08280 Calaf.
A tocar de la carretera Llarga
668

Coordenades:

41.72917
1.51148
376201
4620778
08031-106
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Regular
S'hi observa la manca de manteniment en les façanes.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
0075603CG7207N
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Als peus de la carretera llarga, trobem aquest conjunt d'edificis vinculats amb Ceràmiques Calaf, però que inicialment es van construir amb la teuleria fundada a inicis del segle XX per Josep Servitje. Posteriorment, al seu entorn es van construir edificacions noves formant el que es coneix com el Barri Nou.
El conjunt consta de tres cossos idèntics, de planta baixa, planta de pis i golfes, obrats amb murs de maons i en origen arrebossats, amb coberta a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab.
Es caracteritzen per una gran entrada rectangular, de grans dimensions a la planta baixa, que dóna a un espai de magatzem, flanquejat per dues entrades més estretes, però de la mateixa alçada. Una línia d'imposta motllurada, separa la planta baixa de la planta de pis, on hi trobem tres balcons amb barana de forja senzilla, ben alineats. Cal esmentar, que el balcó central, és de dimensions més grans que els laterals. A la zona de golfes, s'observen tres petites obertures. Remata la façana, un frontó recte.
El cos ubicat més al nord, tot i tenir les mateixes característiques dels dos anteriors, presenta algunes diferències, com dues entrades de grans dimensions a la planta baixa, o l'absència de balcons a la planta de pis.

La construcció d'aquests edificis està vinculada a la creació de Ceràmiques Calaf a l'entorn de 1911.