Molí de vent de la Riera Balenyà

Osona
Masia la Riera
En el camp que hi ha al costat del camí del mas Riera

Coordenades:

41.82153
2.23035
436081
4630247
08017-144
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
IPEC 901966
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A007000220000OL
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Molí de vent aiguader situat en un camp de conreu proper a la masia de la Riera. Consta d'una torre d'obre vista de forma troncocònica rematada per una estructura metàl·lica. A la part superior hi ha una roda metàl·lica amb antenes i pales, a més un penell que permetia orientar-lo cap al vent. Presenta una porta d'arc rebaixat a la base i una cornisa dentada a la part superior.

Els molins aiguaders es construïen en l'àmbit rural per extreure aigua del subsòl aprofitant la força del vent. Aquest molí va construir-se a la dècada de 1950 per omplir la bassa del mas quan la mina d'aigua no rajava.

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.