Can Solà Balenyà

Osona
C. Major, 51

Coordenades:

41.8159
2.23487
436451
4629619
08017-143
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6598009DG3269N0001GQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Solà és una casa del segle XVIII. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, amb dues obertures de factura moderna a la planta baixa. El portal d'accés està centrat i és d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita: "AÑ 1767" i una creu intercalada. Les finestres del pis són d'arc pla de pedra carejada i les de les golfes d'arc pla arrebossat i de petites dimensions. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.