Molí de Sant Joan Castellterçol

Moianès
Horts del Molí Xic
Des de la carretera en direcció a Moià, a prop del polígon, prendre la pista del Molí de Sant Joan.
632 m

Coordenades:

41.76303
2.11842
426719
4623842
08064-297
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A002000210000KR
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un antic molí reconvertit en habitatge. L'edifici original és de planta quadrada i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a una vessant, que desaigua a la façana.
La façana principal, orientada al sud-oest, es troba presidida per un porxo de dues plantes, a mode de galeria.
Les obertures són rectangulars i de pedra carejada. El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.
Les restes de l'antiga bassa es troben a la part posterior de l'edifici.
Ha estat objecte d'obres de rehabilitació que han malmès els seus valors històrics originals.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].