Cases aparellades al carrer Cebrià Calvet, 30-32 i 34-36 Castellterçol

Moianès
C. de Cebrià Calvet, 30-32 i 34-36.
718 m

Coordenades:

41.75083
2.12543
427288
4622481
08064-298
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7326007DG2272N0001QS / 7326008DG2272N0001PS
Virgínia Cepero González

Es tracta de dues cases aparellades d'estil modernista. Són de planta rectangular i consten de planta baixa i sotacoberta.
La façana principal és simètrica, amb decoració d'esgrafiats de temàtica floral.
La porta d'entrada i les finestres presenten elements decoratius a les parts superiors.
Al sotacobert hi ha una petita obertura circular també decorada.
L'accés a l'interior del solar on es troben les cases es realitza mitjançant unes portes de ferro forjat.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).