Casa al carrer de Barcelona, 32-36 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 32-36.
722 m

Coordenades:

41.75103
2.12164
426973
4622507
08064-296
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6926306DG2262N0001SI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta irregular, que consta de quatre plantes a la seva alçada màxima. Presenta una volumetria singular específica, formada per una edificació principal de planta rectangular i un cos de planta circular, amb teulades de diversa tipologia.
En destaquen les obertures de la façana, on es combinen finestres senzilles amb llindes i brancals de pedra, i d'altres amb columnes i arcs conopials.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).