Molí de Puig-oriol Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 600 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 11'100

Coordenades:

42.06473
2.05174
421547
4657398
08109-81
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Sí, IPIC.
Fàcil
Residencial
Privada
Reg. Cad: 08108A012000290000BB
Jordi Compte i Marta Homs

El molí de Puig-oriol està situat uns metres a l'oest de la riera de Lluçanès, al nord del pont de la riera Lluçanès i al sud de la Garona.
Es tracta d'un molí de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa, primer i segon pis, ampliat i reformat en nombroses ocasions. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra, tot i que actualment es troben arrebossats i amb la majoria d'obertures reformades.
Del molí original es conserven únicament dues obertures a la façana sud, un portal a nivell de planta baixa emmarcat amb pedra bisellada i amb la inscripció "CLIMEN PUIGXIRIOL RENOVAT ANY 1817" junt amb una creu intercalada a la llinda, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis. A la dreta de la façana hi ha un petit cos adossat sota el qual hi ha el carcabà.
Adossada al nord de la masia hi ha la bassa del molí, bastida amb amples murs de maçoneria de pedra, i uns metres més al nord, l'antiga resclosa, formada per un llarg mur de maçoneria de pedra que travessa la riera Lluçanès i que es troba cobert de vegetació. Del canal original no n'han quedat vestigis i ha estat substituït per una canonada enterrada.

El molí de Puig-oriol es troba documentat en l'establiment fet pels antics propietaris Salvador i Pere Rocadenbosch a la família Puigoriol l'any 1540. En el moment de l'establiment el molí i la maquinària es trobaven enrunat i la família Puigoriol va seguir pagant el cens de l'establiment com a mínim fins 1707. De l'any 1550 hi ha un document que fa referència a la instal·lació d'una molina serradora, que va funcionar com a mínim fins 1594. També apareix en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716, en el que només s'esmenta com a molí fariner.

MESTRE, Pere (1997)." Notícies històriques sobre el mas i el molí de Puig-oriol". El temperi nº 6. Santa Eulàlia de Puig-oriol. Primavera 1997.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Lluçà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.