Molí de Dalt de Tous
Sant Martí de Tous

  Anoia
  A l'esquerra de la Riera de Tous. Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  Carrer del torrent fins que s'uneix amb un corriol i seguir el camí.
  424

  Coordenades:

  41.55695
  1.52494
  376994
  4601637
  Número de fitxa
  08226 - 124
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Ruïnós
  Protecció
  Legal
  BPU. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 26439
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000806000CG70B0001TE
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'edifici del molí de dalt de Tous es troba situat a l'esquerra de la riera de Tous. Es tracta d'un antic molí fariner, que juntament amb el molí de baix, situat a pocs metres al costat del torrent del moliner, eren propietat del castell de Tous.
  L'edifici, de planta quadrangular segons una imatge de l'any 1988 tenia la coberta de teula a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Consta de soterrani o el carcabà, planta baixa o sala de moles, primer pis i golfes. La façana principal, orientada a l'est, es composa de tres eixos. La planta baixa, on s'hi obra el portal d'arc de mig punt de pedres col·locades a mode de plec de llibre i reforçat per la part inferior de maons. A la part inferior esquerra s'hi obra un arc de mig punt de petites dimensions corresponent a l'obertura de la sortida de l'aigua del carcabà. El primer pis que conserva un balcó amb una mica de volada amb una doble motllura amb barana de ferro. Les golfes, tot i que actualment no és visible a causa de l'estat d'enderroc de la paret, segons una imatge de 1988, sobre el balcó hi havia una petita finestra rectangular.
  A l'interior de la planta baixa o sala de moles s'hi conserva dos arcs de mig punt corresponents a l'espai on hi hauria ubicades les deus moles per moldre el gra. No obstant, l'interior està en estat ruïnós i és de difícil accés.
  A la banda esquerra de la façana est s'hi adossa una estructura de planta circular construïda amb pedra i argamassa que possiblement correspondria a un pou de pressió per fer funcionar el mecanisme d'una de les moles del molí.
  El parament dels murs és de pedra i maons lligats amb argamassa i en algunes zones de la façana s'hi observen les restes d'arrebossat blanc de la paret.
  La zona del carcabà presenta una planta en T invertida, dividida en dues petites estances que alberguen dos mecanismes diferenciats per fer moure les moles, una situada al fons i l'altre a la banda esquerra. Ambdues conserven el mecanisme i els elements per moure les moles: el rodet, el dau, l'arbre, el pany i el llevador.
  A la part posterior s'hi conserven les parets de pedra de la bassa, situada lleugerament per sobre el nivell de l'edifici i actualment plena de vegetació. La bassa, mitjançant el rec, acumulava l'aigua de la riera de Tous.

  Amb l'arribada dels frares jerònims l'any 1505 existirà una voluntat per conservar i construir nous molis fariners. Segons un document de l'any 1533 en un mateix lloc funcionen el Molí de Dalt i el Molí de Baix. En aquest mateix document s'especifica la construcció del molí i l'aprofitament de l'aigua per fer moure dues moles. L'any 1585 es va dur a terme la construcció d'una paret davant la bassa del molí ja que cada any és feia malbé a causa de les pluges. L'any 1846 tant el castell com els dos molins passen a mans de Marcial Grau i aquest ho va vendre a Josep Briansó i Vidal. L'any 1907 els molins els van arrendar a Marcel·lí Junqué i Vives. Durant els anys 1941 i 1946 es detecta una baixa activitat dels molins i la incorporació d'una turbina procedent el del molí de Can Gallardes.

  AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1981.Editorial Claret, Sau.
  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esbós del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació
  Catàleg de béns protegits per al POUM de de Sant Martí de Tous. Ajuntament de Sant Martí de Tous. Febrer de 2012.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.