Molí de Busquets Perafita

Osona
Sector sud del terme municipal
A 1300 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 9'500.

Coordenades:

42.02341
2.10107
425580
4652766
08160-44
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
No conserva la teulada, l'interior està derruït i es troba cobert per vegetació.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.11.144
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 008A00006
Jordi Compte i Marta Homs

El molí de Busquets es troba situat en una fondalada al sud-est de la masia de Busquets a tocar del rec de Rocallisa. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, sense teulada, que conserva els murs exteriors, construïts amb maçoneria de pedra irregular amb cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions. Presenta tres nivells, un inferior que correspon a la zona del carcabà, una planta baixa, i un primer pis.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta un portal d'accés a nivell de planta baixa, emmarcat amb brancals i llinda de pedra treballada, i a l'esquerra d'aquest s'obre una petita finestra. A sobre el portal, a nivell de primer pis, hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una inscripció a la llinda: 1713 JAUMA MASCARELLA, amb una creu intercalada.
La zona del carcabà, situat en un nivell inferior a la façana sud-est, està construït aprofitant la roca mare. Es conserva el canal que prové del pou de la bassa, taponat amb una gran pedra.
Adossada a la banda nord hi ha la bassa del molí, delimitada amb murs de pedra. Conserva el pou construït amb grans carreus treballats disposats de forma regular. Seguint en direcció nord continua el canal que prové de la resclosa del molí situat uns centenars de metres riera amunt.

No es conserva la maquinària.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Perafita.

El molí no funciona des d'abans de la Guerra Civil espanyola. Els propietaris fa uns anys li van treure la teulada.

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Perafita. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.