Mercat municipal Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Plaça de Catalunya
  106

  Coordenades:

  41.54284
  1.89344
  407704
  4599611
  08147-45
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  1931
  Jeroni Martorell Tharrats (arquitecte)
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA 18682; IPIC 11.34.145
  Fàcil
  Productiu
  Pública
  Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Pl. Fèlix Figueras Aragay, s/n
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici del mercat, de dimensions considerables, que ocupa bona part d'una illa de cases de l'eixample, on hi ha la plaça de Catalunya. Es tracta d'un edifici bàsicament funcional, d'una discreta monumentalitat, que està compost per dues naus, una de principal, situada a la part central, i una de secundària, que envolta perimetralment l'anterior, on hi ha situades les parades laterals. Les entrades es situen als dos extrems del conjunt i adopten la forma de porxades, amb arcs de mig punt, que sobressurten respecte a la façana. L'edifici, construït amb maó, arrebossat i pintat, presenta a les façanes laterals un ritme d'obertures de finestres allargades en grups de tres. Als dos caps de la nau aquestes obertures estan rematades amb un coronament de forma sinuosa que dóna rellevància a les dues façanes principals. La coberta principal, a dues vessants, té tres llanternes que il·luminen l'interior. L'edifici té dos cossos laterals adossats: un porxo que dóna a la plaça i un cos de planta rectangular, de construcció més recent, al costat nord. A l'interior destaca l'estructura d'encavallades metàl·liques que sostenen la coberta de la nau central. L'edifici també disposa d'un soterrani, on hi ha la cambra frigorífica.

  A principis de segle XX Olesa es dotà d'un seguit d'edificis públics d'una certa entitat, necessaris per al gran creixement que experimentava la vila en aquest moment. El projecte del mercat fou aprovat el 29 de desembre de 1931, durant la Segona República, i va ser encarregat a l'arquitecte Jeroni Martorell. En aquest edifici el mestre d'obres Pere Roca Marcet hi va utilitzar per primera vegada a la península una tècnica constructiva aleshores revolucionària, anomenada "xunxo". Era una tècnica que provenia de França i s'havia utilitzat en la construcció de búnquers durant la Primera Guerra Mundial. Consistia en unir a una alçada determinada tot el perímetre de l'edifici amb ferros i formigó, de manera que es feien una mena de cinturons que lligaven completament el mur. Inicialment l'edifici constava d'una única nau, i l'any 1972 s'hi adjuntà un espai annex on es venia exclusivament peix. Actualment, el mercat continua funcionant i a la plaça on està emplaçat s'hi ha construït un aparcament soterrani.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-16
  GONZÁLEZ FABREGAT, Jordi (1988). "La Segona República a Olesa de Montserrat" (treball inèdit conservat a l'Arxiu Municipal)
  MARTÍNEZ NOGAREDA, E (2000). L'Abans. Olesa de Montserrat. Recull gràfic. 1875-1965. Ed. Efadós, p. 470-475