Cal Badó Bruixa Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer República Argentina, núm. 3
  108

  Coordenades:

  41.54359
  1.89133
  407529
  4599697
  08147-44
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Romàntic
  XX
  1923
  Josep Ros i Ros
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA 18685
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7699517DG0979N0001ZR
  Jordi Piñero Subirana

  Casa unifamiliar aïllada en un xamfrà de la trama de l'eixample, situada enfront del Parc municiapl. L'edifici és de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos, culminat amb una torreta quadrangular de teulada a quatre vessants. Es tracta d'un edifici força remarcable en el seu conjunt, amb unes façanes d'estil neoclàssic i romàntic que monumentalitzen la cantonada on es situen. La façana principal s'estructura en base a diferents balconades sortints, de formes semicirculars, amb balustrades i un treball interessant dels estucs. Les obertures, coronades amb arcs rebaixats, són emmarcades amb motllures, i la del balcó central és més àmplia i està dividida mitjançant dues columnetes. La façana lateral, al carrer Lluís Puigjaner, segueix un esquema similar, amb balcons amb baranes de fosa i grans finestres geminades a la part central. A la façana posterior hi ha un porxo amb terrassa que dóna a un interessant jardí. En el seu interior l'edifici ha patit diverses reformes que han desvirtuat l'estructura originària, que consistia en un pati interior cobert que distribuïa perimetralment totes les habitacions. La propietat s'ha dividit horitzontalment. Dels interiors destaquen els treballs de guix i algunes pintures decoratives en sostres i parets, que es conserven en bon estat en cadascuna de les plantes.

  El projecte de l'edifici està datat el 6 d'Agost de 1923. L'arquitecte fou Josep Ros i Ros. En aquesta documentació es pot observar que l'edifici estava destinat a tenir solament planta baixa més un pis. També es va modificar la composició de la façana a conseqüència de l'increment de volum que finalment es va construir.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-15