Cal Perpinyà Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Alfons Sala, núm. 33
  110

  Coordenades:

  41.54382
  1.89339
  407701
  4599720
  08147-43
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA 18692
  Fàcil
  Social
  Privada
  7898101DG0979N0001TR
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici destinat a habitatge unifamiliar situat entre mitgeres ( i amb un petit pati posterior) en una cantonada de l'eixample. Es tracta d'un edifici d'una certa rellevància en el seu entorn, que havia estat la casa del metge. En destaquen les façanes, d'inspiració clàssica, i el treball en estuc. Consta de planta baixa més planta pis, coronat amb terrassa. Té l'entrada per la mateixa cantonada, amb un tram de façana estret on hi ha el portal (amb arc escarser) i un balcó amb un ampli finestral modulat en tres parts, separades per columnes dòriques. Les altres dues façanes estan composades amb finestres d'arc escarser a planta baixa i balconeres individuals, amb interessants forjats, al pis superior. La part superior, sota la cornisa on parteix ja el terrat, es remata amb un ampli fris decorat amb garlandes fetes d'estuc. L'interior, que ha estat adaptat com a residència jeriàtrica, manté força bé algunes de les caractarístiques arquitectòniques originàries.

  Segons el Cadastre es tracta d'un edifici construït l'any 1930.Actualment s'hi ha establert la residència i centra de dia "La Vil·la".

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-14