Masoveria de Can Bosch Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Sant Joan Samora
147

Coordenades:

41.471
1.85013
403985
4591683
08222-86
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Bo
Legal
Catàleg de masies (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí, IPA 2930
Fàcil
Residencial
Privada
001004600DF09A0001BA
Jordi Montlló Bolart

Masoveria de la masia de Can Bosch reconvertida en tres habitatges utilitzats per allotjar parcers en època de verema. Es tracta d'un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i unes petites golfes a la part central. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana età dividia en tres parts, una per cada habitatge. Es distribueix a partir de dos eixos de verticalitat, definit un per la porta d'accés en planta baixa i un balcó amb barana de ferro a la planta pis i l'altre per una petita finestra al costat en planta baixa. Els paraments són llisos i sobris, arrebossats i pintats de blanc. A la part posterior s'hi han afegit edificacions de producció de construcció més moderna.

L a masia de Can Bosch està documentada des de l'any 1587 amb el nom de casa d'en Bosch. Es forma amb l'absorció de les terres del mas Vilella.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Masies i cases rurals; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.
BOSCH CASADEVALL, Josep Maria (2009). Diccionari de els masies de Sant Llorenç d'Hortons (ss. XVI-XIX), dins Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2009, pàgs. 17 a 23.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol II l'Alt Penedès. Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàgs. 124 a 133.
ROVIRA TUBELLA, Ramon (1999). Unes primeres notes sobre les masies de la parròquia de Sant Joan Samora. Programa de Festa Major de Gelida o http://www.gelida.org/SLHortons/sjsamora.htm