Can Bosch Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Sant Joan Samora
A la confluència entre el Torrent de Can Bosch i el camí de Sant Joan Samora
138

Coordenades:

41.47102
1.85139
404090
4591684
08222-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
1587
Bo
Legal
Catàleg de masies (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí, IPA 2930
Fàcil
Residencial
Privada
001004700DF09A0001YA
Jordi Montlló Bolart

Masia de planta rectangular situada en una zona on domina el sector sud del Torrent de Can Bosch que consta de planta baixa, pis i golfes, amb una torre adossada a la façana de ponent i ordenació en forma de baluard. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. A la façana principal destaca el portal d'accés adovellat. Fou renovada l'any 1978 fent-hi tres balcons simètrica a la planta pis, a les baranes dels quals consta aquesta data i les inicials de l'amo. Cal esmentar una esplèndida galeria porticada a l'esquerra del casal i una altra a la dreta adossada a la façana fent un angle recte i la masoveria annexa, construïda a primeries de segles. A l'interior hi trobem la distribució tradicional, amb una gran entrada, amb sostre de volta, repartidora del menjador, cuina, llar de foc, cellers, etc. i escala que condueix al primer pis on trobem la sala que reparteix les habitacions.

A prop de la casa, hi ha tres casalets que havien estat de parcers.

Masia documentada des de l'any 1587 amb el nom de casa d'en Bosch. Es forma amb l'absorció de les terres del mas Vilella.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Masies i cases rurals; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.
BOSCH CASADEVALL, Josep Maria (2009). Diccionari de els masies de Sant Llorenç d'Hortons (ss. XVI-XIX), dins Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2009, pàgs. 17 a 23.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol II l'Alt Penedès. Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàgs. 124 a 133.
ROVIRA TUBELLA, Ramon (1999). Unes primeres notes sobre les masies de la parròquia de Sant Joan Samora. Programa de Festa Major de Gelida o http://www.gelida.org/SLHortons/sjsamora.htm