Masia del Rauric Sant Salvador de Guardiola

Bages
Serra de Gallcanta
Pista de terra que surt al Km 86,5 de la C-37 i passa per can Batlle fins la serra de Gallcanta.
421

Coordenades:

41.70001
1.75073
396053
4617223
08098-14
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Medieval
Contemporani
XI-XIX
Dolent
Mas en ruïnes
Legal
Catàleg masies (núm. 98)
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A001000650000EQ
Jordi Piñero Subirana

Antic mas d'origen medieval, de dimensions molt modestes i actualment en ruïna. Es troba emplaçat en un petit altiplà que té a la seva esquena el turó de la Melera, dins la serra de Gallcanta i, al davant, una excepcional vista sobre Montserrat. El conjunt adopta una planta rectangular de forma molt allargassada, amb l'habitatge a la part de llevant i uns coberts amb tines més moderns adossats al costat de ponent. Crida l'atenció les dimensions sorprenentment reduïdes del cos residencial en una mas que ja es troba documentat al segle XI. Aquesta part de la construcció, de planta més o menys rectangular, es troba pràcticament tota derruïda, amb les pedres escampades per terra. Els murs són de pedra amb les cantoneres escairades i té algun afegit de maó més modern. L'habitatge devia tenir planta baixa més un pis, i té adossades a la part posterior dues tines cilíndriques, les boixes de les quals donen a sengles cambres cobertes amb volta de pedra. Els coberts de ponent, que acullen instal·lacions relacionades amb l'elaboració del vi, són força més moderns, possiblement de final del segle XVIII o del XIX. Aquesta part de la construcció s'assenta sobre un terreny amb desnivell, amb dues tines a la part posterior, on cadascuna té una rampa o escala d'accés.
A la part davantera hi trobem coberts més baixos on hi ha les boixes i que segurament acollien les instal·lacions del vi. L'estança situada més a la dreta possiblement corresponia a un corral, ja que té un dipòsit subterrani on hi devien anar a parar els fems.

En època medieval aquest mas era conegut amb el nom de Collbaix, en les seves diverses formes: colbas, Coibàs, Collebassio degut a la seva proximitat amb el turó que al segle XI era anomenat d'aquesta manera i que no s'ha de confondre amb l'emblemàtica muntanya situada a Sant Joan de Vilatorrada que té el mateix nom. El mas ja apareix esmentat en el document de l'any 1078 que descriu el terme de la ciutat de Manresa, i es troba per tant al límit entre aquest terme i el del castell de Guardiola. El 1272 residia al mas un tal Berenguer de Collbaix. Al segle XIV hi continua la família amb el nom Collbaix, i el 1325 Guillem, fill del mas Collbaix, es traslladà a la torre de la Guíxola, que defensava la part de llevant del terme. (CAPDEVILA, 2006: 19, 20). L'any 1324 una filla d'aquest mas, Guillerma de Collbaix, va signar un document per entrar com a monja al monestir de Sant Cristòfol de Manresa, avui desaparegut però que estava situat on actualment hi ha la Torre de Santa Caterina (CAPDEVILA, 2006: 44). Posteriorment, el mas va adoptar el nom de la masia o la masia del Rauric.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 19, 20, 44, 82, 160.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 098).