Cal Plantat Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carena de cal Plantat, prop de Set-rengs
Camí carener des de Set-rengs en direcció nord.
469

Coordenades:

41.68091
1.73416
394643
4615123
08098-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Popular
XVIII-XIX
Dolent
Mas en ruïnes
Legal
Catàleg masies (núm. 65)
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A011000090000EJ
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès o petita masia en ruïnes, emplaçada en un altiplà entre turons, al peu de la Pòpia del Montgròs: el cim més meridional de la serra de Gallcanta. L'edificació conserva la tipologia constructiva tradicional, probablement dels segles XVIII-XIX. És de planta quadrada i té un cobert aïllat al costat de migdia. Els murs, que es conserven a una alçada desigual, són fets de maçoneria, amb carreus escairats a les cantoneres. A banda d'una obertura força gran rematada amb un arc de maó, a la façana de migdia, la resta de finestres que hi devia haver han quedat derruïdes. L'interior es troba totalment envaït per la vegetació, però s'hi distingeixen algunes estructures. La casa devia tenir planta baixa més un pis. Ha conservat dues tines cilíndriques. Una a la façana est, amb unes escales d'accés i una cisterna adossada. L'altra, possiblement més antiga, ja que té els cairons sense vidrar, es troba a la cantonada sud-oest. Uns metres a ponent trobem un seguit de pedres escampades que devien correspondre a un altre cobert.

Inscripció a la paret de llevant: 1926.

No coneixem cap notícia històrica d'aquest petit mas que, per la seva tipologia, sembla una construcció dels segles XVIII i XIX. L'any 1926 s'hi devia fer alguna reforma, segons es dedueix de la inscripció. Entorn de 1980 la casa va quedar deshabitada, cosa que ha afavorit el seu ràpid deteriorament.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 065).