Masia de l'Indiano Pla Calaf

Anoia
Masia de l'Indiano Pla. s/n. 08280 Calaf.
S'hi arriba des del camí vell de Prats de Rei, quasi arribant a la C-1412.
646

Coordenades:

41.72134
1.52625
377415
4619887
08031-120
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de Masies
Fàcil
Residencial
Privada
08031A002000110000KP
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Està situada al sud del municipi, al límit amb el terme municipal de Prats de Rei. Petit conjunt arquitectònic format per l'edifici principal que tenia funcions d'habitatges, i altres annexos que tenien funcions agrícoles i ramaderes. Es pot observar una ampliació de l'edifici principal cap a l'oest.
L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Té la coberta a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab, i ràfec. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra, en filades horitzontals i arrebossat ( tot i que visible la pedra). La façana d'ingrés es situa al sud, i presenta una entrada a la planta baixa amb brancals i llinda de pedra. A la llinda, hi trobem una inscripció amb la data que es va fer la casa, l'agost de 1740. Just a sobre hi trobem una finestra amb els brancals reformats amb formigó, i ampit de pedra. A la seva dreta, una finestra de similars característiques. De la part inferior d'un extrem de la façana, neix un cos d'una sola planta i amb coberta a una vessant, que tenia funcions agrícoles. Cal destacar-hi ha la inscripció "EM 1903". Tornant al cos principal, l'edifici es prolonga amb un altre cos, on actualment hi ha l'accés principal a través d'una petita escalinata. A sobre de l'entrada hi trobem un senzill mosaic contemporani, que precedeix a una finestra amb brancals, llinda i ampit de pedra. A la llinda hi consta la data de 1745.
De la façana oest, hi neix un altre cos, de planta rectangular i dues plantes, on actualment la planta baixa és un magatzem, i la planta de pis, habitatge.
La façana nord, presenta poques obertures, i de petites dimensions. Cal destacar-hi un petit cos que sobresurt.
La façana est, a la planta baixa, hi trobem un cos adossat, d'una sola planta, i coberta a una vessant. A la planta de pis, solament hi ha una senzilla finestra.
A l'entorn hi trobem altres petites construccions agrícoles i camps de conreu.

El nom ve donat per un dels seus propietaris, un indiano que es va establir en aquesta casa. La casa però, és més antiga, tal com podem observar en les dates de les llindes, i pels elements constructius.