Casa Monfort Calaf

Anoia
Avinguda de la Pau 27. 08280 Calaf.
Es troba entre l'Avinguda de la Pau i les Portelles de Sant Jaume, a tocar de la Plaça dels Arbres.
677

Coordenades:

41.73282
1.51256
376298
4621181
08031-119
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
Legal
BEI. Catàleg de Béns a Protegir.
IPA: 4297
Fàcil
Sense ús
Privada
6313301CG7261S0001AM
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba integrat en la trama urbana, fent d'encaix entre el nucli antic i l'eixample, o el que és el mateix entre les portelles de Sant Jaume, i l'Avinguda de la Pau. Es tracta d'un edifici de grans dimensions de planta trapezoïdal i amb pati central. Des d'un punt de vista arquitectònic s'observa una evolució, sobretot amb els materials, essent el mur que dóna a les Portelles de Sant Jaume, el que presenta elements més antics, amb aparell de carreus de pedra de grans dimensions, i els del pati, i els orientats a l'Avinguda de la Pau, els més moderns. La coberta és a quatre vessants ( en direcció cap al pati central), amb teula àrab, i ràfec de diverses filades. Es troba en un estat de conservació millorable, fruit de l'abandó i la manca de manteniment.
L'accés per les Portelles de Sant Jaume, es troba actualment tapiat. Tot i això encara són visibles les obertures, amb brancals i arc escarser de pedra ( alguna amb arc de descàrrega), com la resta de finestres que hi trobem a la planta de pis. Possiblement, algunes d'aquestes obertures foren modificades posteriorment. Al patí central cal destacar-hi, el gran nombre de finestres i finestrals amb arc escarser de maons, així com les diverses entrades, amb les mateixes característiques. Al centre del pati, hi trobem Pel que fa a la façana orientada a l'Avinguda, aquesta dona a un pati tancat per murs que el separen l'edifici d'aquest carrer. A la façana, hi trobem a la planta baixa una gran entrada, i a la planta de pis diferents balcons.

A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, consta com a "Casa del Carrer Sant Jaume".

És poca la història que es coneix sobre aquest edifici. Era coneguda com la Casa-Fabrica, possiblement per que en aquest indret hi ha algun tipus d'indústria. La rumorologia, que s'hauria de contrastar, esmenta que també hi visqué una petita comunitat de monjos.